تب خونریزی دهنده کریمه – کنگو

 

پیامهای بهداشتی برای بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان

 

1- بیماریهایی که بطور طبیعی بین حیوانات و انسان منتقل میشوند از جمله تب مالت ،سیاه زخم،تب خونریزی دهنده کریمه کنگو،مشمشه،سل،سالمونلوز؛تب راجعه،آنفولانزای پرندگان،سارس و...بیماریهای قابل انتقال بین حیوان و انسان نامیده میشوند.

2- بر اساس گزارشات سازمان بهداشتجهانی،از میان1709 عامل بیماریزا،832عامل(49 درصد )از حیوانات به انسان منتقل نیشوند.

3 - بیماریهای قابل انتقال بین حیوان و انسان از جمله تب مالت؛ساه زخم،سالک،تب خونریزی دهنده کریمه کنکو،مشمشه .و سارس از مهمترین بیماریهای عفونی هستند.

4 - اساس کنترل بیماریهای قابل انتقال بین حیوان و انسان،مبارزه با آنها در حیوانات است.

5- کنترل بیماریهای قابل انتقال بین حیوان و انسان نیازمند عزم و تلاش و هماهنگی است.

6- بیماریهای ابل انتقال بین حیوان و انسانمثل تب مالت و برخی از عفونتها و مسمومیتهای غذایی،تختهای بیمارستانی بیشتری را در بخشهای عفونی اشغال میکنند.

7- بیماریهای قابل انتقال بین حیوان و انسان مثل هاری و تب مالت موجب تحمیل هزینه های سنگین به بخش دارو و درمان میگردند.

8 - آیا میدانید منشا بسیاری از بیماریهای قابل انتقال بین حیوان و انسان مثل هاری،سالک و ...،حیوانات وحشی مباشند؟

10- در برخی از بیماریهای قابل انتقال بین حیوان و امسان مثل هاری تنها راه نجات پیشگیری است.

11 - افزایش آگاهی و همکاری مردم در پیشگیری از بیماریهای قابل انتقال بین حیوان و انسان نقش اساسی در سلامت جامعه دارد.

12 - غفلت ازرهنمودهای سازمان های بهداشتی موجب ابتلا به بیماریهای قابل انتقال بین حیوان و انسان مانند تب خونریزی دهنده کریمه کنگو ،تب مالت و...میشود.

13 - حفاظت از محیط زیست،تضمینی در جهت حفاظت از بیماریهای قابل انتقال بین حیوانات و انسان لست.

آلودگی ها و مسمومیتهای قارچی

قارچها و کپکها میتوانند بصورت مستقیم(مایکوزیس) و یا بواسطه تولید سموم (مایکوتوکسیکوزیس) باعث ایجاد بیماری شوند.آلودگیهای قارچی (مایکوزیس)

آسپرژیلوزیس یا پنومونی هچری طیور عفونتی است که در محیطهای گرم و مرطوب ایجاد میشود.معمولا ذستگاه تنفس طیور نظیر کیسه های هوایی ریه ها درگیر هستند

اما گاهی اوقات اندامهای احشائی نظیر کبد،کلیه ها،صغاق و...نیز مبتلا میشوند. بیشترین عفونت مربوط به به آسپرژیلوس فومیگاتوس میباشد بسترودان مرطوب از مهمترین منابع آلودگی هستند.مدیریت نادرست و تغذیه نامناسب و وضعیت غیر بهداشتی از عوامل بهداشتی از عوامل مستعد کننده بیماری میباشند .این بیماری از راه تخم نیز انتقال میابد.

علائم و ضایعات:

بیماری معمولا در فواصل سنی هفته اول تا دهم ایجاد میشود.علائم بیماری از هفته سوم تا چهارم ظاهر میشود.در طیور مبتلا رشد متوقف میشود.نفس نفس زدن،خواب آلودگی همراه با کاهش تراکم شدید وجود داشته و سرانجام منجر به مرگ میشود.

میزان مرگ و میر 5 تا 25 درصد میباشد. در ریه ها ،کیسه های هوایی سینه ای،عضلات نرم شکمی،کلیه ها و روده و کیسه های هوایی شکمی ضایعات بیماری مشاهده میشود.در مواردی ندولهای پنیری به قطر 10 تا 15 سانتی متر بر روی ریه ها ،کلیه ها و عظلات شکمی به چشم میخورد.

تشخیص و درمان:

تشخیص بیماری بامشاهده میکروسکپی قارچ در بافت مبتلا و سپس جدا سازی و تشخیص نوع قارچ از بافت مشکوک که در سالین85% قرار داده شدهبا استفاده از محیط سابرود کستروژآگار صورت میگیرد بهداشت مناسب و رعایت اصول بهداشتی تنها برنامه پیشگشرش ایده آل میباشد چرا که هیچ روش درمان عملی برای این بیماری وجود ندارد طیور مبتلا باید نابود شوند و از ایجاد رطوبط در بستر جلوگیری شود.

مسمومیتهای قارچی(مایکو توکزیکوزیس):

این بیماری در نتیجه مصرف مواد غذائی حاوی سموم قارچی ایجاد شده که تحت عنوان ماکو توکسیکوزیس نامیده میشوند.مایکو توکزیکوزیس در اوایل دهه160 وقتی که در حدود یک میلیون قطعه طیور در انگلستان در سم آفلا توکسین مورد توجه سرسر جهان قرار گرفت صدها توکین شناسایی شده است که تنها تعداد کمی از آنها در صنعت پرورش طیور حائز اهمیت میباشد که عبارتند از:

آفلاتوکسین،اوکراتوکسین،تریکو تسین،زرالنونها سیترینها انواع توکسینهای ذکر شده علائم و ضایعات متافتی را ایجاد مینمایند که بطور مجزا مورد بحث قرار خواهند گرفت .

 

 

آفلاتوکسین ها:

آفلاتوکسینها دارای اثر سمی بالا ،میباشند این توکسینها براحتی در بادام زمینی،ذرت،پنبه دانه،دانه گندم و دانه های روغنی موجود در سراسر دنیا ایجاد میشوند.

گرما و مرطوب بودن محیط شرایط را جهت تولید آفلاتوکسین در مواد غذایی دام مهیا میسازد عوامل مستعد ن دیگر ،چگونگی آماده نمودن محصول،آسیب دان در نتیجه حمله حشرات،به تاخیر افتادن درو محصولات و انبار نمودن غیر استاندارد دان میباشد.

علائم:

رشد نا مناسب،افزایش ضریب تبدیل مواد غذائی،افزایش حساسیت نسبت به بیماریهای عفونی و علائم مشابه تغذیه ای محصول میباشند فقدان رنگدانه در بافت و ذرات غذائی هضم نشده در مدفوع مشاهده میشود

طیور جوان حساستر تز طیور بالغ هستند.

آسیب شناسی

کبد و کلیه ها مهمترین اندامهایی هستند که در این بیماری آسیب میبینند کبذ و طحال بزرگ شده و دوازده ملتهب و متورم گشته و حاوی ترشحات نزله ای می باشد . کبد حالت ترد و له شدگی داشته،کم رنگ و دچار دژنر سانس چربی میباشد.

در موارد مزمن کبد دچار آتروفی،سخت وندولرود ارای کیسه صفرای میباشد.کلیه ها متورم پر خون دارای تغییرات ژنراتیو و خونریزی میباشد . اغلب موارد تغییرات ژنراتیو که منجر به کاهش رنگ اندامها میگردد مشاهده میشود نقاط خونریزی بر روی کیه ها پانکراس و زیر پوست نواحی پبها و همچنین موارد هیدروپریکلرد و آسیب مشاهده میشود.

در مشاهده میکروسکوپی،سلولهای کبدی متورم همراه با سیتوپلاسم یکنواخت،اکوئوله و دچار خونریزی هسته سلول بزرگ شده و کروماتین در در حاشیه هسته جای گرفته و هستگ هاکسروی و واضح میباشند.تغییرات چربی فراوان هستک ها همراه با بی نظمی سلول های کبدی مشاهده میشود.

در کلیه ضایعات کلومرولی بصورت ضخیم شدن غشا پایه مویرگی وجود دارد. سلولهای اپی تلیال لوله های خمیده مجاور لوله های جمع کننده حاوی سیلندر هیالین،خونریزی های داخل لوله ای و تغییرات در زنراتیو میباشند.آفلاتوکسین ها در نتیجه آتروفی بورس فابرشیوس،تیموس و تحال منجر به سرکوب سیستم ایمنی بدن طیور میگردند و به دنبال و بدنبال آن حساسیت طیور نسبت به بیماریهای کوکسید یوز،مارک،سالمونلا ودیگر بیمیریها افزایش میابد.

اکراتوکسین ها :

توکسین های قارچی با اثر سمی بالا هستند که توسط پنی سلیوم وارید یکاتوم و آسپرژیلوس اکسراسئوس تولید میشوند انواع مختلف اکراتوکسین ها وجود دارند که عبارتند از: A اکر اتوکسین اکراتوکسین b متیل استراکراتوکسین و اکراتوکسین c که شایع ترین این توکسین ها ، اکراتوکسین a می باشد که نسبت به حرارت مقاوم بوده و بسیار سمی می باشد.

آسیب شناسی:

در کالبد گشایی کبد رنگ پریده رنگ می باشد. آنتریت وجود داشته و کلیه ها رنگ پریده هستند در مسمومیت حاد، کلیه ها علائم روز را نشان داده و سلولهای اپی تلیال تهولها متورم شده و تهولهای کلیوی متسع و در مجرای آنها مواد پروتئینی یافت میشود. کلیه ها شدیدا متورم و تجمع رسوب اورات در حالب ها مشاهده میشود. گاهی اوقات بر روی پیش معده، کبد و روده ها نیز رسوب اورات مشاهده میشود. مهمترین تغییرات هیستوپاتولوژیکی شامل نفروز حاد می باشد که با حضور سیلندرهای اوره و نفوذ سلولهای آماسی ونکروز کانونی سلولهای کلیوی مشخص می گردد.

تغییرات شدید کلومرولها کلیوی و واکوئوله شدن سیتوپلام:

سلولهای بافت کبد ونکروز کانونی سلولها کبدی همراه با میزان کم نفوذ سلولی وجود دارد .در مسمومیت تحت حاد افزایش وزن کبد و کلیه ها همراه با کاهش وزن اندامهای لنفاوی مشاهده میشود.تغییرات هپتوپاتولوژیکیکلیه ها عبارتند از:

وجود سیلندرهای تمولی،اتساع تمولها،هیپرپلاژی سلولهای اپی تلیال آنها می باشد در مسمومیت مزمن کاهش فعالیت کلیویبدون هیچگونه ضایعه ماکروسکپی مشاهده میشود اکراتوکسین دارای اثر سرکوب سیستم ایمنی (عمد تا بواسطه آترفی تیموس) بوده لذا هم ایمنی با واسطه سلولی و هم ایمنی هومورال را مختل مینماید.

تریکوتسین ها:

این نوع از توکسین های قارچی توسط توسط فوزاریوم ایجاد میشوند بیش از پنجاه نوع تریکوتسین شناسائی شده است که نیمی از آنها توسط فوزاریوم تولید میشوند. تریکوتسین های معمول که در سراسر دنیا یافت میشوند ونیوالنول میباشند اکثر آنها دارای اثر محرک سوزانند میباشند.

علائم و آسیب شناسی:

کاهش رشد،بی حالی شدید و اسهال خونی از علائم شایع است که وجود دارد .نکروز مخاط دهان از علائم معمول میاشد.ضایعات دهانی سفید تا کرم رنگ بوده و معمولا زخمهایی در حاشیه زبان و سطح داخلی منقار بالائی و پائینی دیده میشود.در کالبد شکافی مخاط معده و روده ها قرمز رنگ،سطح کبد لکه لکه و کیسه صفرا میباشد.

طحال دچار آتروفی و خونریزیهای احشائی نیز مشاهده میشود .انظرهیتوپاتولوژیکی نکروز مخاطات،زخم،وگرانوله شدن لایح زیر مخاط بافتها همراه با نفوذ سلولهای آماسی مشاهده میشود.نکروز سلولهای کبدی با خونریزی و ضخیم شدن اپی تلیوم مجاری صفراوی همراه میباشد هیچ مدرکی دال بر اثر سرکوب کنندگی سیستم ایمنی در جوجه ها و بوقلمون وجود ندارد.

زیرالنون ها:

این گروه از توکسین های قارچی توسط توسط فوزاریوم گرامیناروم روزئوم که دارای اثر استروژنیک هستند تولید میشوند. بیش از هفت نوع مختلف از این گروه شناخته شده که شایعترین آنها زرالنون و زرالنون میباشند . زرالنون بوفور در ذرت و یافت میشود .

اثر استروژنیک زرالنون :تا چهار برابر زرالنون میباشد. اثر این سموم بر روی طیور (خصوصا گله مادر گوشتی) کاهش پیک تولید میباشد ولی هیچ اثری بر روی باروری و قدرت جوجه در آوری تخم مرغ ها ندارد معمولی ترین علائم مسمومیت با این سم آب آوردگی شکم( )کیست تخمدان،اتساع اویدوکت همراه با تجمع مواد فیرینی در آن میباشد.

کیستهای پنیری همراه با پاسخ التهابی مزمن از یافته های هیتوپاتولوژیکی اویدکت و صفاق میباشد.

سیترینین: این گروه از توکسین های قارچی توسط پنی سلیوم سیترینوم و گونه های دیگر پنی سلیوم که همگی نفروتوکسیک هستند تولید میشوند . طیور مبتلا مقادیر زیادی آب مصرف و دچار اسهال میباشند علائم بیماری تا مانی که جیره مسموم قطع نگردد وجود خواهد داشت و یا پس از قطع منبع توکسین طیور در عرض 8 تا 10 ساعت به حالت طبیعی برمیگردند.

آسیب شناسی :

هیچ علامتی جز تورم کلیه ها مشاهده نمیشوند.

از نظر هیستو پاتولوژیکی یافت کبد دچار نکروز کانونی سلولهای کبدی همراه با خونریزی میباشد. در موارد مسمومیت حاد با سیترینین در بافتهای بزرگ لنفوئیدی نکروز لنفوئیدی ایجاد میشود.

سیترینین هیچ اثری بر روی ایمنی هومورال و ایمنی با واسطه سلول طیور گوشتی ندارد

+ نوشته شده توسط مهرداد در Fri 5 May 2006 و ساعت 0:59 AM |


Powered By
BLOGFA.COM